บริการกงสุลสัญจร ณ กรุงอันตานานาริโว มาดากัสการ์

บริการกงสุลสัญจร ณ กรุงอันตานานาริโว มาดากัสการ์

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ก.ค. 2565

| 170 view

สถานเอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรที่กรุงอันตานานาริโว ในวันที่ 20 ก.ค. 2565 ที่โรงแรม Ibis Hotel Antananarivo Ankotondrano และขอเชิญผู้ที่ประสงค์จะรับบริการกงสุล ลงทะเบียนล่วงหน้าทาง mobileconsularservice.setmore.com

รายละเอียดเอกสารที่จำเป็นต้องใช้สำหรับยื่นคำร้องปรากฏตามเอกสารประกาศด้านล่างนี้ โปรดกดดาวน์โหลดเพื่อศึกษารายละเอียด 

เอกสารประกอบ

ประกาศ_กงสุลสัญจรมาดากัสการ์.pdf