พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2562

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2562

25 ต.ค. 2562

79 view

         เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เรือโท โกเมศ กมลนาวิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย ได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสครบรอบการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย โดยมีข้าราชการ ชาวไทย และชาวต่างชาติเข้าร่วมประมาณ 50 คน

          เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานในพิธีถวายบังคมและถวายพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวถ้อยแถลงรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และได้ร่วมดำเนินพิธีกรรมทางศาสนา และถวายภัตตาหารเพลร่วมกับชาวไทยที่เข้าร่วมในพิธี และได้ตั้งจิตภาวนาเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ