ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าไทยเป็นการชั่วคราว

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าไทยเป็นการชั่วคราว

4 เม.ย. 2563

365 view
ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าไทยเป็นการชั่วคราว
 
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันมิให้การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในไทยรุนเเรงมากขึ้น สำนักงานการบินพลเรือนเห่งประเทศไทย (กพท.) จึงมีคำสั่งดังนี้
 
1. ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งเเต่ วันที่ 4 เม.ย. 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 6 เม.ย. 2563 เวลา 23.59 น.
 
2. การอนุญาตบินที่ กพท. เคยออกให้ให้อากาศยานขนส่งคนโดยสารสำหรับทำการบินเข้าไทยในช่วงระยะเวลาตามข้อ 1. ให้เป็นอันยกเลิก
 
3. ข้อห้ามตามข้อ 1 ไม่รวมถึงอากาศยานดังต่อไปนี้
✅ อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการ
✅ อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน
✅ อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง
✅ อากาศยานที่่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางเเพทย์ หรือการขนส่งสินของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19
✅ อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับภูมิลำเนา (Repatriation)
✅ อากาศยานขนส่งสินค้า
 
4. ผู้โดยสารบนอากาศยานที่ได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานต้นทางก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อเเละข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 เเห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยต้องได้รับการกักตัวเป้นเวลา 14 วัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2563

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ