ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
แจ้งเตือนคนไทย
เรียนพี่น้องชาวไทยทุกท่าน ประกาศแจ้งเตือน เรื่อง การเข้ามาทำงานที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และงานที่ผิดกฎหมายในแอฟริกาใต้
ดูทั้งหมด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย

ที่ตั้ง :

248 Pretorius/Hill Street Arcadia, Pretoria 0083P.O. Box 12080 Hatfield, Pretoria 0028

เบอร์ติดต่อ :

(27-12) 342-5470

เปิดให้บริการ :

Monday-Friday 09.00 - 12.00, 14.00 - 17.00