ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
ประกาศ : การเปิดเเละปรับเวลาให้บริการฝ่ายกงสุลเป็นการชัั่วคราว ตั้งเเต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563
เพื่อลดความเสี่ยงการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรียปรับเวลาทำการให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลแอฟริกาใต้ โดยมีผลตั้้้้้้้้้้้้้้งเเต่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง
ดูทั้งหมด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย

ที่ตั้ง :

248 Pretorius/Hill Street Arcadia, Pretoria 0083P.O. Box 12080 Hatfield, Pretoria 0028

เบอร์ติดต่อ :

(27-12) 342-5470

เปิดให้บริการ :

Mondays - Fridays 09.00 - 12.00, 13.30 - 17.00