สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย

ที่ตั้ง :

248 Pretorius/Hill Street Arcadia, Pretoria 0083P.O. Box 12080 Hatfield, Pretoria 0028

เบอร์ติดต่อ :

(27-12) 342-5470

เปิดให้บริการ :

Mondays, Wednesdays, Fridays 10.00 - 12.00, 14.00 - 15.00