สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย (Pretoria)

รายละเอียดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย


(Pretoria)

ที่ตั้ง

248 Pretorius/Hill StreetArcadia, Pretoria 0083P.O. Box 12080Hatfield, Pretoria 0028

วันที่ทำการ

Monday - Friday 9.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00

เวลาทำการของวีซ่า

9.00 - 12.00 / 14.00 - 16.00

เบอร์ติดต่อ

(27-12) 342-5470

แฟ็กซ์

(27-12) 342-4805, 342-3986

อีเมล

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)

- นายมังกร ประทุมแก้ว
(MR. MUNGKORN PRATOOMKAEW)

Minister
(Minister)

- นายไพสิฐ บุญปาลิต
(MR. PAISIT BOONPARLIT)

First Secretary
(First Secretary)

- นายณัฐกิตติ์ สิงห์โต
(MR. NATTHAKIT SINGTO)

Second Secretary
(Second Secretary)

- นายนนทสิทธิ์ แก้วหานาม
(MR NONTASIT KAEWHANAM)

- นายธนาศักดิ์ สามัญ
(MR. THANASAK SAMAN)

Third Secretary
(Third Secretary)

- นางสาวนันทภรณ์ นันทราช
(MISS NANTAPORN NANTARACH)

รายละเอียดสำนักงาน


(Office)

Office of Commercial Affairs

ที่ตั้ง

No. 428 Pretoruis/Hill Street Arcadia, Pretoria P.O.Box 95459 Waterkloof, Pretoria 0145

เบอร์ติดต่อ

Tel. (27-12) 342-0835

อีเมล

แฟ็กซ์

Fax : (27-12) 342-0855

ตำแหน่ง

Minister

ชื่อ-สกุล

นายอภิรักษ์ แพพ่วง
(MR. APHIRAK PAEPUANG)

ตำแหน่ง

Minister Counsellor

ชื่อ-สกุล

นายอรรถขัย วรกุล
(MR. AUTTACHAI WORKUL)

Office of the Defence Attaché

ที่ตั้ง

P.O. Box 12519, Hatfield, Pretoria, 0028

เบอร์ติดต่อ

Tel : (27 12) 342 5648

แฟ็กซ์

Fax : (27 12) 342 5648

ตำแหน่ง

Defence Attaché

ชื่อ-สกุล

พ.อ.ชาคริต ปรุงสุวรรณ์
(COL. CHARKRIT PROUNGSUWAN)

ตำแหน่ง

Defence Administrative Official

ชื่อ-สกุล

จ่าสิบเอกพีระยุทธ เสถียรอินทร์
(SM.1 PEERAYOOT STEIANINDRA)