สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย (Pretoria)

รายละเอียดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย
(Pretoria)

ที่ตั้ง

248 Pretorius/Hill StreetArcadia, Pretoria 0083

วันที่ทำการ

Monday - Friday 9.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00

เวลาทำการของวีซ่า

9.00 - 12.00 / 14.00 - 16.00

เบอร์ติดต่อ

(27-12) 342-5470

แฟ็กซ์

(27-12) 342-4805, 342-3986

อีเมล

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)

- นายมังกร ประทุมแก้ว
(MR. MUNGKORN PRATOOMKAEW)

Minister
(Minister)

- นายไพสิฐ บุญปาลิต
(MR. PAISIT BOONPARLIT)

Counsellor
(Counsellor)

- นายวันรัด เดชโภคี
(MR. WANARAT DECHPHOKI)

First Secretary
(First Secretary)

- นางสาวปรีชญา สินประเสริฐ
(MISS PREECHAYA SINPRASERT)

- นายนนทสิทธิ์ แก้วหานาม
(MR NONTASIT KAEWHANAM)

Second Secretary
(Second Secretary)

- นางสาวนันทภรณ์ นันทราช
(MISS NANTAPORN NANTARACH)

รายละเอียดสำนักงาน
(Office)

Office of Commercial Affairs

ที่ตั้ง

248 Pretorius/Hill StreetArcadia, Pretoria 0083

เบอร์ติดต่อ

(27-12) 342-0835

ตำแหน่ง

Minister

ชื่อ-สกุล

นางวิชุดา อัครเมธาทิพย์
(MRS WICHUDA AKARAMETHATHIP)

ตำแหน่ง

Minister Counsellor

ชื่อ-สกุล

นายอรรถชัย วรกุล
(MR. AUTTACHAI WORAKUL)

Office of the Defence Attaché

ที่ตั้ง

248 Pretorius/Hill StreetArcadia, Pretoria 0083

เบอร์ติดต่อ

(27 12) 342 5648

อีเมล

แฟ็กซ์

(27 12) 342 5648

ตำแหน่ง

Defence Attaché

ชื่อ-สกุล

พ.อ.อุเทน เอี่ยมสอาด
(COL. UTAIN AEIMSAARD)

ตำแหน่ง

Defence Administrative Official

ชื่อ-สกุล

พ.จ.อ.วัชรพงษ์ จันทวี
(CPO1 WATCHARAPONG CHANTAWE)