สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย (Pretoria)

รายละเอียดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย


(Pretoria)

ที่ตั้ง

248 Pretorius/Hill StreetArcadia, Pretoria 0083

วันที่ทำการ

Monday - Friday 9.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00

เวลาทำการของวีซ่า

9.00 - 12.00 / 14.00 - 16.00

เบอร์ติดต่อ

(27-12) 342-5470

แฟ็กซ์

(27-12) 342-4805, 342-3986

อีเมล

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)

- นายมังกร ประทุมแก้ว
(MR. MUNGKORN PRATOOMKAEW)

Minister
(Minister)

- นายไพสิฐ บุญปาลิต
(MR. PAISIT BOONPARLIT)

First Secretary
(First Secretary)

- นางสาวปรีชญา สินประเสริฐ
(MISS PREECHAYA SINPRASERT)

- นายณัฐกิตติ์ สิงห์โต
(MR. NATTHAKIT SINGTO)

- นายนนทสิทธิ์ แก้วหานาม
(MR NONTASIT KAEWHANAM)

Second Secretary
(Second Secretary)

- นางสาวนันทภรณ์ นันทราช
(MISS NANTAPORN NANTARACH)

รายละเอียดสำนักงาน


(Office)

Office of Commercial Affairs

ที่ตั้ง

No. 248 Pretoruis/Hill Street Arcadia, Pretoria P.O.Box 95459 Waterkloof, Pretoria 0145

เบอร์ติดต่อ

(27-12) 342-0835

อีเมล

แฟ็กซ์

(27-12) 342-0855

ตำแหน่ง

Minister

ชื่อ-สกุล

นายอภิรักษ์ แพพ่วง
(MR. APHIRAK PAEPUANG)

ตำแหน่ง

Minister Counsellor

ชื่อ-สกุล

นายอรรถขัย วรกุล
(MR. AUTTACHAI WORAKUL)

Office of the Defence Attaché

ที่ตั้ง

P.O. Box 12519, Hatfield, Pretoria, 0028

เบอร์ติดต่อ

(27 12) 342 5648

อีเมล

แฟ็กซ์

(27 12) 342 5648

ตำแหน่ง

Defence Attaché

ชื่อ-สกุล

พ.อ.ชาคริต ปรุงสุวรรณ์
(COL. CHARKRIT PROUNGSUWAN)

ตำแหน่ง

Defence Administrative Official

ชื่อ-สกุล

จ่าสิบเอกพีระยุทธ เสถียรอินทร์
(SM.1 PEERAYOOT STEIANINDRA)