สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย (Pretoria)

รายละเอียดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย


(Pretoria)

ที่ตั้ง

248 Pretorius/Hill StreetArcadia, Pretoria 0083P.O. Box 12080Hatfield, Pretoria 0028

วันที่ทำการ

Monday - Friday 9.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00

เวลาทำการของวีซ่า

9.00 - 12.00 / 14.00 - 16.00

เบอร์ติดต่อ

(27-12) 342-5470

แฟ็กซ์

(27-12) 342-4805, 342-3986

อีเมล

info@thaiembassy.co.za

เว็บไซต์

รายละเอียดสำนักงาน


(Office)

Office of Commercial Affairs

ที่ตั้ง

No. 428 Pretoruis/Hill Street Arcadia, Pretoria P.O.Box 95459 Waterkloof, Pretoria 0145

เบอร์ติดต่อ

Tel. (27-12) 342-0835

อีเมล

E-mail: trade@thaiembassy.co.za

แฟ็กซ์

Fax : (27-12) 342-0855

ตำแหน่ง

Minister

ชื่อ-สกุล

นายอภิรักษ์ แพพ่วง
(MR. APHIRAK PAEPUANG)

ตำแหน่ง

Minister Counsellor

ชื่อ-สกุล

นายอรรถขัย วรกุล
(MR. AUTTACHAI WORKUL)

Office of the Defence Attaché

ที่ตั้ง

P.O. Box 12519, Hatfield, Pretoria, 0028

เบอร์ติดต่อ

Tel : (27 12) 342 5648

แฟ็กซ์

Fax : (27 12) 342 5648

ตำแหน่ง

Defence Attaché

ชื่อ-สกุล

พ.อ.สุเทพ เขียวภักดี
(COL. SUTHEP KHEIWPAKDEE)

ตำแหน่ง

Defence Administrative Official

ชื่อ-สกุล

จ่าสิบเอกปองพล สุขเอี่ยม
(SM.1 PONGPAUL SUK-IAM)

รายชื่อบุคลากร

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)

- เรือโทโกเมศ กมลนาวิน
(LIEUTENANT JUNIOR GRADE KOMATE KAMALANAVIN)

Minister Counsellor
(Minister Counsellor)

- นางกมลภัทร ประทุมแก้ว
(MRS. KAMOLPATR PRATOOMKAEW)

Minister
(Minister)

- นายไพสิฐ บุญปาลิต
(MR. PAISIT BOONPARLIT)

Counsellor
(Counsellor)

-

First Secretary
(First Secretary)

- นายกนก เผือกนวม
(MR. KANOK PHUAKNUEM)

- นางสาวเกศสุดา ทองนะ
(MISS KATESUDA THONGNA)

- นายณัฐกิตติ์ สิงห์โต
(MR. NATTHAKIT SINGTO)

Third Secretary
(Third Secretary)

- นางสาวเสาวณีย์ สุวรรณสาร
(MISS SAOWANEE SUWANNASAN)