สถานเอกอัครราชทูตฯ ยกเลิกการรับค่าธรรมเนียมประเภทเงินสดสำหรับการบริการกงสุลและการตรวจลงตราทุกกรณีตั้งแต่ 18 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป โดยผู้ยื่นคำร้องขอรับบริการต้องชำระค่าธรรมเนียมผ่านการฝากหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารของสถานเอกอัครราชทูตฯ เท่านั้น รายละเอียดการชำระค่าธรรมเนียมสืบค้นได้จากประกาศการบริการด้านกงสุล หรือ คอลัมน์ บริการและงานด้านกงสุล >> การชำระค่าธรรมเนียม 

ประกาศบริการด้านกงสุลดูทั้งหมด

2 ส.ค. 2565

บริการกงสุลสัญจร ณ เมืองเคปทาวน์

12 ก.ค. 2565

การเปลี่ยนแปลงช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน (กรณีสูญหายหรือชำรุด) และการรับรองเอกสารนิติกรณ์

10 ก.ค. 2565

ขยายเวลาการให้บริการกงสุลสัญจร ณ กรุงอันตานานาริโว มาดากัสการ์

7 ก.ค. 2565

บริการกงสุลสัญจร ณ กรุงอันตานานาริโว มาดากัสการ์
ดูทั้งหมด
ข่าวเด่นดูทั้งหมด
เอกอัครราชทูตฯ เดินทางยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีมอริเชียส

เอกอัครราชทูตฯ เดินทางยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีมอริเชียส

สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมกิจกรรม Diplomatic Fun Fair 2022

ทูตไทยร่วมกับทูตอาเซียนกระชับความสัมพันธ์กับแอฟริกาใต้

คณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย และเข้าประชุม Conference of the Association of World Election Bodies

ดูทั้งหมด
บทความที่น่าสนใจดูทั้งหมด
Art of the Loom: the Future of Sustainable Fashion

Art of the Loom: the Future of Sustainable Fashion

ดูทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างดูทั้งหมด
ประกาศผลการจัดจ้างบริษัทออกแบบและควบคุมงานสำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่จอดรถยนต์ การซ่อมแซมและทาสีกำแพงรั้ว และการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่โดยรอบสถานเอกอัครราชทูตฯ

26 ส.ค. 2565

ประกาศราคากลางงานออกแบบและควบคุมงานสำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่จอดรถยนต์ การซ่อมแซมและทาสีกำแพงรั้ว และการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่โดยรอบของสถานเอกอัครราชทูตฯ

11 ส.ค. 2565

ดูทั้งหมด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย

Royal Thai Embassy, Pretoria, Republic of South Africa

ที่ตั้ง :

248 Hill Street, Arcadia, Pretoria 0083

เบอร์ติดต่อ :

+27 (0) 12-342-5470

เปิดให้บริการ :

จันทร์-ศุกร์ 09.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 แผนกกงสุล ตามวัน/เวลา ดังนี้ จันทร์ – ศุกร์ 09.00 น.  - 12.00 น. 14.00 น.  - 17.00 น.  สำหรับการขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) จันทร์ - ศุกร์ 09.00 น.  - 12.00 น. (ยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตรา) 14.00 น.  - 16.00 น. (รับเอกสารอนุมัติการตรวจลงตรา)
ดูแผนที่ตั้ง