ราคากลาง

ประกาศราคากลางสำหรับการประกวดราคาการติดตั้งโซลาร์เซลส์ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

19 ก.ย. 2566