ราคากลาง

ประกาศผลการจัดจ้างบริษัทออกแบบและควบคุมงานสำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่จอดรถยนต์ การซ่อมแซมและทาสีกำแพงรั้ว และการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่โดยรอบสถานเอกอัครราชทูตฯ

26 ส.ค. 2565

ประกาศราคากลางงานออกแบบและควบคุมงานสำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่จอดรถยนต์ การซ่อมแซมและทาสีกำแพงรั้ว และการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่โดยรอบของสถานเอกอัครราชทูตฯ

11 ส.ค. 2565