การขยายเวลาพำนักในประเทศไทยสำหรับคนชาติ 56 ประเทศ/ดินแดน โดยได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา

การขยายเวลาพำนักในประเทศไทยสำหรับคนชาติ 56 ประเทศ/ดินแดน โดยได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา

6 ม.ค. 2564

102 view

ชาวแอฟริกาใต้และมอริเชียสสามารถเดินทางเข้าประเทศไทย และพำนักอยู่ในประเทศไทยได้ 45 วัน (ขยายเพิ่มจากเดิม 30 วัน) โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา แต่ต้องยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองเดินทางเข้าไทย (COE) กับทางสถานเอกอัครราชทูต สามารถศึกษารายละเอียด ขั้นตอน และเอกสารประกอบตามภาพด้านล่าง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ