ขอแสดงความยินดีกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพที่ได้รับรางวัล Nelson Mandela Global Health Promotion Award

ขอแสดงความยินดีกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพที่ได้รับรางวัล Nelson Mandela Global Health Promotion Award

8 ก.พ. 2564

103 view

ขอแสดงความยินดีกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ได้รับรางวัล Nelson Mandela Global Health Promotion Award ในฐานะองค์กรที่มีบทบาทโดดเด่นในการส่งเสริมการสาธารณสุขของโลก โดยพิธีรับมอบรางวัลจะจัดขึ้นในช่วงการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลกครั้งที่ 74 ในเดือนพฤษภาคม 2564

วิดีโอประกอบ

Nelson Mandela Award for the Thailand Health Promotion Foundation