นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเสมือนจริง ชุด "เส้นทางแห่งความสุข" เนื่องในโอกาส "วันพ่อแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2563

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเสมือนจริง ชุด "เส้นทางแห่งความสุข" เนื่องในโอกาส "วันพ่อแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2563

7 ธ.ค. 2563

93 view

เชิญชวนคนไทยในต่างเเดน ร่วมมีโอกาสชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเสมือนจริง (virtual exhibition) ชุด "เส้นทางแห่งความสุข" ที่กระทรวงการต่างประเทศตั้งใจจัดขึ้นเพื่อให้คนไทยทั้งประเทศได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส "วันพ่อแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2563 

รับชมนิทรรศการได้ที่ https://passage-of-happiness-dec-5-2020.com/