บริการกงสุลสัญจร ณ เมืองเคปทาวน์

บริการกงสุลสัญจร ณ เมืองเคปทาวน์

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ส.ค. 2565

| 249 view
เรียนพี่น้องคนไทยในเมืองเคปทาวน์และพื้นที่ใกล้เคียง
สถานทูตขอแจ้งข่าวการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรที่เมืองเคปทาวน์ ในวันที่ 13-14 ส.ค. 2565 ที่โรงแรม Commodore และขอเชิญผู้ที่ประสงค์จะรับบริการกงสุล ลงทะเบียนล่วงหน้าทาง mobileconsularservice.setmore.com 
 
รายละเอียดการให้บริการ โปรดคลิ๊กที่เอกสารด้านล่างนี้ 

เอกสารประกอบ

ประกาศ_ประชาสัมพันธ์กงสุลสัญจร_เคปทาวน์.pdf