ประกาศการเปลี่ยนแปลงมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับผู้เดินทางจากแอฟริกา 11 มกราคม 2565

ประกาศการเปลี่ยนแปลงมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับผู้เดินทางจากแอฟริกา 11 มกราคม 2565

13 ม.ค. 2565

167 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ