ประกาศผลการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา ออกแบบ ควบคุมงาน การซ่อมแซมสถานเอกอัครราชทูต ณ​ กรุงพริทอเรีย

ประกาศผลการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา ออกแบบ ควบคุมงาน การซ่อมแซมสถานเอกอัครราชทูต ณ​ กรุงพริทอเรีย

28 ก.ค. 2564

68 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ