ประกาศผลการจัดจ้างบริษัทออกแบบและควบคุมงานสำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่จอดรถยนต์ การซ่อมแซมและทาสีกำแพงรั้ว และการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่โดยรอบสถานเอกอัครราชทูตฯ

ประกาศผลการจัดจ้างบริษัทออกแบบและควบคุมงานสำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่จอดรถยนต์ การซ่อมแซมและทาสีกำแพงรั้ว และการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่โดยรอบสถานเอกอัครราชทูตฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ส.ค. 2565

| 121 view

เอกสารประกอบ

ประกาศ_(ภาษาไทย)_ผลการจัดจ้างบริษัทออกแบบแ.pdf