ประกาศราคากลางการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานเอกอัครราชทูตฯ

ประกาศราคากลางการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานเอกอัครราชทูตฯ

24 มิ.ย. 2564

48 view

เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลาง.pdf
ตารางราคากลางปรับปรุงซ่อมแซม_สอท._2564.pdf