ประกาศราคากลางงานออกแบบและควบคุมงานสำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่จอดรถยนต์ การซ่อมแซมและทาสีกำแพงรั้ว และการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่โดยรอบของสถานเอกอัครราชทูตฯ

ประกาศราคากลางงานออกแบบและควบคุมงานสำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่จอดรถยนต์ การซ่อมแซมและทาสีกำแพงรั้ว และการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่โดยรอบของสถานเอกอัครราชทูตฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ส.ค. 2565

| 34 view

ประกาศราคากลางงานออกแบบและควบคุมงานสำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่จอดรถยนต์ การซ่อมแซมและทาสีกำแพงรั้ว และการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่โดยรอบของสถานเอกอัครราชทูตฯ

เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลาง_(งานออกแบบและควบคุมงาน_ปรั.pdf