ประเทศไทยติดอันดับโลกด้านสาธารณสุขในหลายสาขา

ประเทศไทยติดอันดับโลกด้านสาธารณสุขในหลายสาขา

8 ก.พ. 2564

85 view

ประเทศไทยติดอันดับโลกด้านสาธารณสุขในหลายสาขาด้วยกัน โดยเฉพาะในการฟื้นตัวและรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นผลมาจากการร่วมแรงร่วมใจระหว่างภาครัฐกับประชาชนอย่างจริงจัง จากความสำเร็จข้างต้น ประเทศไทยได้รับยกย่องให้เป็นตัวอย่างจากหลายประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ