มาตรการเข้าประเทศไทยตั้งแต่ 11 มกราคม 2565

มาตรการเข้าประเทศไทยตั้งแต่ 11 มกราคม 2565

11 ม.ค. 2565

96 view
เรียนพี่น้องชาวไทยทุกท่านครับ
ขอเรียนแจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติล่าสุดเกี่ยวการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
โดยสามารถลงทะเบียนเข้าประเทศไทยผ่านระบบ https://tp.consular.go.th หรือ www.thailandpass.com
สำหรับโรงแรม SHA Extra+ หรือ AQ สามารถสืบค้นได้จาก http://hsscovid.com
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ