สารจากนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ เเละวันพ่อเเห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

สารจากนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ เเละวันพ่อเเห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

6 ธ.ค. 2563

175 view

สารจากนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ เเละวันพ่อเเห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

วิดีโอประกอบ

สารจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันชาติประจำปี ๒๕๖๓