พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

25 ต.ค. 2562

86 view

         เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เรือโท โกเมศ กมลนาวิน เอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย ได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช และวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย โดยมีข้าราชการและชาวไทยในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้เข้าร่วม

          เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานดำเนินพิธีกรรมทางศาสนาและถวายภัตตาหารเพลร่วมกับชาวไทยและได้เป็นประธานในพิธีถวายบังคมและถวายพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวถ้อยแถลงรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายภัตตาหารเพลร่วมกับชาวไทยที่เข้าร่วมในพิธี และได้จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกและตั้งจิตภาวนาเป็นเวลา 57 วินาที เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ