ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

3 ธ.ค. 2562

258 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย ขอเชิญชวนชาวไทยในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2562 ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 - พิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

เวลา      15.00 น.                    ผู้เข้าร่วมพิธีฯ พร้อมกัน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

             15.15 น.                    พิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ

             15.30 น.                    สิ้นสุดพิธี

การแต่งกาย                                 สุภาพบุรุษ/สุภาพสตรี      ชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพ โทนสีเหลือง

สถานที่                                       ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย
                                                  300 Olivier Street, Brooklyn, Pretoria, 0011

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 – งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ

เวลา      15.00 น.                    ผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองพร้อมกัน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

                15.15 น.                    เริ่มงานเลี้ยงรับรอง

          17.00 น.                    สิ้นสุดงานเลี้ยงรับรอง

การแต่งกาย                                 สุภาพบุรุษ/สุภาพสตรี      ชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพ โทนสีเหลือง

สถานที่                                       ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย
                                                  300 Olivier Street, Brooklyn, Pretoria, 0011

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ