ประกาศ : การเปิดเเละปรับเวลาให้บริการฝ่ายกงสุลเป็นการชัั่วคราว ตั้งเเต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563

ประกาศ : การเปิดเเละปรับเวลาให้บริการฝ่ายกงสุลเป็นการชัั่วคราว ตั้งเเต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563

1 มิ.ย. 2563

872 view

               เพื่อลดความเสี่ยงการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรียปรับเวลาทำการให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลแอฟริกาใต้ โดยมีผลตั้้้้้้้้้้้้้้งเเต่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง ดังนี้

               1. บริการทางด้านกงสุลเเละงานคุ้มครองคนไทยเฉพาะในกรณีเร่งด่วน 
                   วัน จันทร์ พุธ ศุกร์ ตั้งเเต่เวลา 09.00 - 12.00 น. เเละ 14.00 - 15.00 น. โดยขอให้ทำการนัดหมายวันเเละเวลามารับบริการล่วงหน้า เท่านั้น  อย่างน้อย 1 วันทำการ ผ่านทางโทรศัพท์ +27 12 342 5470 ต่อ 111 หรืออีเมล info@thaiembassy.co.za

               2. การรับบริการทางด้านกงสุลที่ยังไม่มีความเร่งด่วน
                   สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือให้พิจารณารอให้รัฐบาลแอฟริกาใต้ยกเลิกการดำเนินมาตรการปิดประเทศชั่วคราว เเละอนุญาตให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติ รวมทั้งอนุญาตให้มีการเดินทางข้ามมลรัฐ โดย สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเเนะนำให้คนไทยทุกคนปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลแอฟริกาใต้อย่างเคร่งครัด เเละลดการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เฉพาะเท่าที่จำเป็น 

               3. หากมีเหตุฉุกเฉิน สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทางหมายเลข +27 82 923 6179 ตลอด 24 ชม. หรือ ทางFacebook : @THAIEMBASSYPRETORIA

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ