SWOT แอฟริกาใต้

SWOT แอฟริกาใต้

10 มี.ค. 2557

6,216 view

การวิเคราะห์รายธุรกิจที่สำคัญของแอฟริกาใต้

ธุรกิจอาหาร

จุดแข็ง (Strength)

-    แอฟริกาใต้เป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรหลักของโลก ผลผลิตที่ได้แต่ละปีค่อนข้างเพียงพอสำหรับการบริโภคภายในประเทศ (self-sufficient)

-    ผู้บริโภคแอฟริกาใต้ให้ความสำคัญกับชื่อของบริษัทผู้ผลิตสินค้า และสนใจทดลองผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ

-    สามารถเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศอื่นในทวีปแอฟริกา เอเชีย และยุโรป

จุดอ่อน (Weakness)

- สัดส่วนการบริโภคต่อจำนวนประชากรค่อนข้างต่ำเนื่องจากอัตราการว่างงานของประเทศอยู่ในระดับสูงเกินกว่าร้อยละ 20

- ราคาเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค ทำให้การขยายตัวของสินค้าระดับ premium ในตลาดแอฟริกาใต้ค่อนข้างจำกัด

- การที่โครงสร้างพื้นฐานในชนบทค่อนข้างล้าหลัง  ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคในชนบท

โอกาส (Opportunity)

- คนแอฟริกาใต้เริ่มหันมาสนใจเกี่ยวกับสุขภาพ จึงทำให้มีการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะมากขึ้น

- ภาวะเร่งรีบ และการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลาง ทำให้ความต้องการอาหารปรุงสำเร็จและอาหารแช่แข็งเพิ่มมากขึ้น

- โอกาสในการส่งออกไปยังตลาดสหภาพยุโรปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต

อุปสรรค (Threat)

- ภาพรวมของสินค้าระดับpremium ยังไม่ค่อยดีนักเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ

 

ธุรกิจเครื่องดื่ม

จุดแข็ง (Strength)

-    อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแอฟริกามีการพัฒนาอย่างดี โดยเฉพาะการผลิตเบียร์และไวน์ แอฟริกาใต้ติด 1 ใน 10 ประเทศผู้ส่งออกไวน์รายใหญ่ที่สุดของโลก

-    แอฟริกาใต้มีการบริโภคเบียร์มากที่สุดในทวีปแอฟริกา

จุดอ่อน (Weakness)

- ขาดการแข่งขันเชิงเปรียบเทียบระหว่างเครื่องดื่มเบียร์และน้ำอัดลม

- อัตราการว่างงานที่สูงเป็นปัจจัยบั่นทอนกำลังซื้อของผู้บริโภค

 

โอกาส (Opportunity)

- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแอฟริกาใต้เริ่มได้รับความนิยมอย่างมากหลังช่วงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลกในปี ค.ศ. 2010 ซึ่งเปิดโอกาส/ลู่ทางการส่งออกให้กับแอฟริกาใต้

- การเติบโตของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขึ้นกับชนชั้นกลางที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นในปัจจุบัน

- การให้ความสนใจในสุขภาพมากขึ้นของคนแอฟริกาใต้ อาจเพิ่มยอดขายสำหรับเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำตาลและให้พลังงานน้อย (low-calories)

อุปสรรค (Threat)

- การแข่งขันจากเครื่องดื่มไวน์ที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลของประเทศที่ส่งออกอาจทำให้ผู้ผลิตไวน์ภายในประเทศได้รับผลกระทบ

 

 

 

ธุรกิจปิโตรเคมี

จุดแข็ง (Strength)

-       แอฟริกาใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีธุรกิจปิโตรเคมีที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา

-       มีราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วยต่ำ

-    แอฟริกาใต้เป็นหนึ่งในประเทศมีต้นทุนก๊าซธรรมชาติต่ำที่สุดในโลก และกำลังผลิตของโรงงานอยู่ที่เต็มประสิทธิภาพ

-    แรงงานมีอัตราค่าแรงต่ำ ทำให้ช่วยลดต้นทุน

-    มีภูมิประเทศติดต่อกับหลายประเทศในทวีปแอฟริกา ทำให้ได้เปรียบในการขนส่ง

จุดอ่อน (Weakness)

- การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศยังต่ำ ทำให้ไม่ได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ

โอกาส (Opportunity)

- แอฟริกาใต้พยายามเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและหาตลาดใหม่

- บริษัทน้ำมัน Sasol ของแอฟริกาใต้ได้สร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทน้ำมันต่างประเทศ

 

อุปสรรค (Threat)

- การที่รัฐบาลประกาศจะเพิ่มภาษีน้ำมันอาจบั่นทอนการลงทุนและโอกาสเติบโตของธุรกิจน้ำมัน

ธุรกิจเหมืองแร่

จุดแข็ง (Strength)

-    แอฟริกาใต้เป็นแหล่งแร่สำคัญของโลก และยังมีแหล่งสำรองถ่านหินที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่เพิ่งได้รับความสนใจในปัจจุบัน

จุดอ่อน (Weakness)

- สินแร่ในแอฟริกาใต้ค่อนข้างคุณภาพต่ำ ทำให้บริษัทเหมืองแร่มีต้นทุนเพิ่มขึ้นในการขุดเจาะ

- มีการคาดการณ์และข่าวลือว่า รัฐบาลแอฟริกาใต้ จะเวนคืนกิจการเหมืองแร่เป็นของรัฐ ทำให้บริษัทเหมืองแร่ไม่กล้าที่จะขยายการลงทุน

- การขาดแคลนพลังงานเป็นปัจจัยลดการเติบโตของธุรกิจเหมืองแร่

โอกาส (Opportunity)

- แอฟริกาใต้ยังคงเป็นแหล่งลงทุนที่ได้รับความสนใจจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากจีนที่ต้องการสินแร่ทองแดงและทองคำ

- คาดการณ์ว่า ราคาทองคำในตลาดโลกจะเพิ่มสูงขึ้นในตลาดโลก จากค่าเฉลี่ย 1,650 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในปี 2555 เป็น 1,675 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในปี 2556

อุปสรรค (Threat)

- มีการประท้วงขึ้นค่าแรงของคนงานเหมืองแร่บ่อยครั้ง ทำให้นักลงทุนไม่กล้าเพิ่มการลงทุน/ขยายการดำเนินธุรกิจ

- การที่จีนเป็นประเทศส่งออกสำคัญของแอฟริกาใต้ และมีการเปลี่ยนผ่านขั้วอำนาจของพรรคคอมมิวนิสต์จีน รวมทั้งกำลังมีแผนจะลดความร้อนแรงทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ทำให้แอฟริกาใต้ต้องพยายามหาตลาดใหม่เพื่อชดเชยรายได้จากการส่งออกที่อาจจะลดลง