สรุปผลการเข้าร่วมประชุม G20 ของประธานาธิบดีแอฟริกา (15-16 พ.ย. 2557)

สรุปผลการเข้าร่วมประชุม G20 ของประธานาธิบดีแอฟริกา (15-16 พ.ย. 2557)

20 พ.ย. 2557

115 view

เอกสารประกอบ

business-20141120-105225-466825.pdf