Embassy Connect สถานทูตไทย เพื่อนคู่ใจต่างแดน EP 2 ใครคือเจ้าหน้าที่การเมืองและสารนิเทศ

Embassy Connect สถานทูตไทย เพื่อนคู่ใจต่างแดน EP 2 ใครคือเจ้าหน้าที่การเมืองและสารนิเทศ

14 ก.พ. 2564

78 view

ใน EP ที่แล้ว ได้รู้จักกงสุลไปแล้ว EP นี้ มาทำความรู้จักกับผู้ที่รับผิดชอบภารกิจความสัมพันธ์ด้านการเมืองไทย-แอฟริกาใต้ และสารนิเทศ ซึ่งเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านทราบกัน

https://fb.watch/3Fiy0p6Qr1/