วันที่นำเข้าข้อมูล 18 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 1,726 view

สถานเอกอัครราชทูตให้บริการรับคำร้องทำหนังสือเดินทาง ดังนี้
1. หนังสือเดินทางประเภท 5 ปี
2. หนังสือเดินทางประเภท 10 ปี
3. หนังสือเดินทางฉุกเฉิน
4. เอกสารเดินทางฉุกเฉิน

ทั้งนี้ กรุณาสำรองนัดหมายล่วงหน้าทาง โดยคลิ๊ก สำรองนัดหมายเพื่อรับบริการกงสุลและการตรวจลงตรา โดยเลือกบริการและวันเวลาที่ต้องการรับบริการ ก่อนเดินทางมารับบริการที่สถานเอกอัครราชทูต

แบบคำร้องหนังสือเดินทาง สามารถดาวน์โหลดจากด้านล่างนี้