วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ส.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 1,392 view

Amb._Message_New_Year_2022

 

สารจากเอกอัครราชทูต

 

สวัสดีปีใหม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านในแอฟริกาใต้ แองโกลา บอตสวานา เอสวาตินี เลโซโท มาดากัสการ์ มาลาวี มอริเชียส นามิเบีย แซมเบีย และซิมบับเว

            ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เดินทางมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ถือเป็นเอกอัครราชทูตไทยคนที่ 11 นับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับแอฟริกาใต้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2536 ที่ผ่านมา ไทยกับแอฟริกาใต้มีความร่วมมือที่แน่นแฟ้นทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนที่ใกล้ชิด ผมจึงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจจะสานต่อความสัมพันธ์ของทั้งไทยกับแอฟริกาใต้และกับเขตอาณาอีก 10 ประเทศ ให้มีความใกล้ชิดยิ่งขึ้นในทุกมิติเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยและพี่น้องชาวไทยที่พำนักอยู่ที่นี่

            ปัจจุบัน ทั้งไทย แอฟริกาใต้ และเขตอาณา ต่างเผชิญกับความท้าทายจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะในเดือนธันวาคม 2564 ที่มีการตรวจพบเชื้อสายพันธุ์ ... หรือโอมิครอน ที่ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าหน่วยงานด้านสาธารณสุขหลายประเทศจะยืนยันว่าเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนมีความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ แต่ผมขอแสดงความห่วงใยไปยังพี่น้องชาวไทยทุกท่าน และขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามระเบียบและข้อแนะนำทางสาธารณสุขของประเทศที่ท่านพำนักอยู่อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ หากท่านใดยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ผมก็ขอให้ท่านพิจารณาเข้ารับการฉีดวัคซีนดังกล่าว เนื่องจากวัคซีนจะเป็นตัวแปรสำคัญของความรุนแรงของอาการในกรณีที่ท่านติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจะลดอัตราเสี่ยงที่จะต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

            ในขณะเดียวกัน ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่หลายท่านประสบความท้าทายทั้งในด้านสุขภาพ การงาน และความเป็นอยู่ ซึ่งผมและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านและพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตามที่ได้เคยดำเนินการมาโดยตลอด โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

            ในโอกาสวารดิถีขึ้นปีใหม่ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือโปรดอำนวยพรให้พี่น้องชาวไทยในแอฟริกาใต้และเขตอาณาทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ และความสงบร่มเย็นตลอดปี 2565 ครับ

                                                                                    นายมังกร ประทุมแก้ว

                                                                            เอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย

                                                                                      1 มกราคม 2565