วันหยุดประจำปี 2562 (ดูตามด้านล่าง)


 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย

จันทร์ - ศุกร์
09.00 – 12.00 น.
14.00 – 17.00 น.


แผนกกงสุล

สำหรับการขอทำเอกสารดังต่อไปนี้

· หนังสือเดินทางไทย

· หนังสือสำคัญประจำตัว(ใบขาว)

· ใบรับรองความประพฤติ

· รับรองหนังสือนิติกรณ์ต่างๆ


ขอให้ติดต่อ แผนกกงสุล ตามวัน/เวลา ดังนี้


จันทร์ – ศุกร์

09.00 น. (รับคำร้อง) - 11.30 น. (ปิดรับคำร้อง)

14.00 น. (รับคำร้อง) - 16.30 น. (ปิดรับคำร้อง)สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย ณ กรุงพริทอเรีย

จันทร์ - ศุกร์

08.30 – 12.00 น.
13.30 – 16.30 น.

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าไทยระหว่างประเทศ ณ กรุงพริทอเรีย

จันทร์ - ศุกร์
08.30 – 12.00 น.
13.30 – 16.30 น.

 

ทุกสำนักงานปิดทำการในวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) และวันหยุดราชการ*****************************************