วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ส.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 1,919 view

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย

จันทร์ - ศุกร์
09.00 – 12.00 น.
13.00 – 17.00 น.


แผนกกงสุล

สำหรับการขอทำเอกสารดังต่อไปนี้

· หนังสือเดินทางไทย

· หนังสือสำคัญประจำตัว(ใบขาว)

· ใบรับรองความประพฤติ

· รับรองหนังสือนิติกรณ์ต่างๆ


ขอให้ติดต่อ แผนกกงสุล ตามวัน/เวลา ดังนี้


จันทร์ – ศุกร์

09.00 น.  - 12.00 น.

14.00 น.  - 17.00 น. 

สำหรับการขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า)

จันทร์ - ศุกร์

09.00 น.  - 12.00 น. (ยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตรา)

14.00 น.  - 16.00 น. (รับเอกสารอนุมัติการตรวจลงตรา)


สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย ณ กรุงพริทอเรีย

จันทร์ - ศุกร์

08.30 – 12.00 น.
13.30 – 16.30 น.

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าไทยระหว่างประเทศ ณ กรุงพริทอเรีย

จันทร์ - ศุกร์
08.30 – 12.00 น.
13.30 – 16.30 น.

 

ทุกสำนักงานปิดทำการในวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) และวันหยุดราชการ*****************************************