การส่งเสริมธุรกิจไทย

การส่งเสริมธุรกิจไทย

19 พ.ย. 2555

4,528 view

โครงการส่งเสริมธุรกิจไทยในแอฟริกาใต้ ประจำปี 2553


ที่มา


- ในปี 2553 สอท. ได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจไทยใน อฟต. ให้เข้าถึงทุกธุรกิจได้มากขึ้นและเป็นระยะเวลานานขึ้น ด้วยการนำเทศกาลไทยไปสู่ธุรกิจของท่าน ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต สปา ร้านกล้วยไม้ ฯลฯ


- ขั้นแรก ในปี 2553 สอท. ได้ร่วมกับผู้ผลิตรายการโทรทัศน์หลายรายการ จัดทำสารคดีท่องเที่ยวและเกมส์โชว์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นวง กว้าง ซึ่งจุดประสงค์หนึ่งก็คือการส่งเสริมความนิยมไทยในแอฟริกาใต้ เพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจของท่าน


- จากนั้น สอท. จะจัดโครงการส่งเสริมการขายเพื่อดึงดูดลูกค้าให้กับท่าน โดยจะให้ครอบคลุมช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกด้วย เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากนักท่องเที่ยวและชาวท้องถิ่นจับจ่ายใช้สอยและ อุดหนุนสินค้าและบริการต่างๆ เป็นจำนวนมาก


- ด้วยเหตุนี้ จึงกำหนดจะจัดกิจกรรมในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 2553รูปแบบของกิจกรรม


- จะส่งเสริมการขาย ด้วยการจัดการชิงโชคแพ็คเก็จท่องเที่ยวไทยให้กับลูกค้าที่มาอุดหนุนธุรกิจไทย ในช่วงเดือน พ.ค.-ต.ค. 53


- รางวัลมีทั้งหมด 3 รางวัล แต่ละรางวัลคือ แพ็คเก็จท่องเที่ยวท่องเที่ยว ปทท. สำหรับ 2 คน เป็นเวลา 7 วัน โดยรวมตั๋วเครื่องบินและที่พัก ผู้โชคดีจะรับผิดชอบค่า Fuel Surcharge และภาษีเอง


- การจับรางวัลจะมีขึ้นเป็นช่วงๆ ทุกๆ 1.5 เดือน (กลาง มิ.ย. / ต้น ส.ค. / กลาง ก.ย.) เพื่อให้ลูกค้าติดตามและกลับมาใช้บริการต่อไปเรื่อยๆ


- เมื่อลูกค้ามาอุดหนุนท่าน ขอให้ท่านมอบบัตรชิงโชค 1 ใบ เพื่อลูกค้ากรอกชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ และเย็บติดกับใบเสร็จหรือ sales slip ก่อนหย่อนลงตู้ชิงโชค


- ลูกค้าที่จะเข้าข่ายได้รับรางวัล จะต้องมียอดการซื้อสินค้าและบริการของท่านมากกว่า 100 แรนด์ขึ้นไป หากลูกค้าซื้อสินค้าครั้งแรกไม่ถึง 100 แรนด์ สามารถนำใบเสร็จครั้งต่อๆ ไป มาเย็บรวมกันให้ถึง 100 แรนด์ได้


- ในช่วงเดือน พ.ค.-ก.ย. สอท. จะจัดการสาธิตการทำอาหารไทยให้กับกลุ่มเป้าหมายเป็นระยะๆ ด้วย โดยจะจัดที่สมาคมผู้ประกอบอาหารของแอฟริกาใต้ (South African Chefs Association) โจฮันเนสเบิร์ก หากร้านใดสนใจที่จะมาเป็นผู้นำสาธิตการปรุงอาหาร (มีล่ามให้) หรือจะส่งวิธีทำอาหารไทยมาเพื่อลงในหนังสือคู่มือการทำอาหารไทยที่จะจัด พิมพ์ (โดยประชาสัมพันธ์ชื่อและที่อยู่ติดต่อร้านให้ด้วย) ขอให้แสดงความจำนงค์กับ สอท.การดำเนินกิจกรรม


- ในช่วงอาทิตย์แรกของเดือน พ.ค. สอท. จะกระจายส่งอุปกรณ์การชิงโชคให้กับร้านต่างๆ ดังนี้


          1) บัตรชิงโชค จำนวน 1,000 ใบ


          2) กล่องรับบัตรชิงโชค 2 กล่อง


          3) โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์สำหรับติดตามร้าน 10 แผ่น


          4) แผ่นตั้งโต๊ะประชาสัมพันธ์ 20 แผ่น


- เมื่อร้านได้รับอุปกรณ์ชิงโชคแล้ว ขอให้เริ่มดำเนินการได้ทันที


- สอท. จะประชาสัมพันธ์ด้วยการลงโฆษณาใน นสพ. เป็นช่วงๆ รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ สอท. และสำนักงานการค้าในต่างประเทศ (สคต.) จะจัดทำแผ่นพับรายชื่อร้านอาหารไทยแจกให้กับผู้ที่เดินทางเข้ามาใน อฟต. โดยสายการบินไทย และลงโฆษณาในนิตยสารบนเครื่องของสายการบิน South African Airways


- ขอความร่วมมือแต่ละร้านช่วยติดโปสเตอร์และป้ายตั้งโต๊ะ รวมทั้งช่วยบอกต่อกันในหมู่ลูกค้า และประกาศในเว็บไซต์ของท่านสำคัญมาก


- เมื่อท่านเก็บเงินค่าอาหาร/สินค้า/บริการ ขอความร่วมมือช่วยแจกบัตรชิงโชคให้ลูกค้า และอธิบายให้ทราบถึงการร่วมโครงการทุกครั้ง เนื่องจากโครงการนี้ได้ถูกออกแบบให้ช่วยดึงดูดลูกค้ามาอุดหนุนร้านท่าน (สอท. เลือกใช้บัตรชิงโชคแทนการใช้ sms เพื่อให้แน่ใจว่า ลูกค้าต้องไปอุดหนุนบริการของท่านจึงจะได้เข้าร่วมชิงโชค) ดังนั้น ท่านจะได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนให้ลูกค้าทราบและเข้าร่วมโครงการดังกล่าว


- การหยอดบัตรชิงโชค ขอให้ฉีกเฉพาะส่วนชิงโชค และเย็บติดกับใบเสร็จเสมอ รวมทั้งให้ตรวจสอบว่าใบเสร็จ มีมูลค่าเกิน 100 แรนด์ (หากไม่ถึง 100 แรนด์ให้นำใบเสร็จครั้งต่อไปมารวม) มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิได้รางวัล


- ขอให้แต่ละร้าน ช่วยเก็บข้อมูลยอดขายเดือน พ.ค.-ต.ค. ไว้เพื่อแจ้งให้ สอท. ทราบด้วย เพื่อวัดผลสำเร็จของโครงการ (หากสามารถเทียบกับยอดขายของเดือน พ.ค.-ต.ค. ปีที่แล้วได้ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์มาก)


- หากบัตรชิงโชคของท่านใกล้หมด หรือกล่องรับบัตรเต็ม หรือต้องการอุปกรณ์ใดเพิ่มเติม ขอให้แจ้ง สอท. เพื่อจะได้จัดส่งให้ต่อไป


- สอท. ทราบดีว่า ในช่วงฟุตบอลโลก ต้นทุนของร้านอาจจะสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ร้านต้องขึ้นราคาสินค้าและบริการ แต่ในการขึ้นราคานั้น ขอให้คำนึงถึงผลระยะยาวของลูกค้าท้องถิ่นเป็นหลัก เนื่องจากหากขึ้นราคามากเกินควร อาจเสียลูกค้าท้องถิ่นและธุรกิจระยะยาวได้


สอท. ณ กรุงพริทอเรีย
เมษายน 2553