วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ส.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 2,261 view

Royal Thai Embassy

248 Hill Street (Corner of Pretorius Street)
Arcadia, Pretoria, 0083

South Africa 

Tel  (27-12) 342 5470
Fax (27-12) 342 3986


Email

[email protected] (General queries)

[email protected] (visa queries)

[email protected] (consular queries)

[email protected] (administrative queries)