ข่าวเด่น

ประกาศ : การเปิดเเละปรับเวลาให้บริการฝ่ายกงสุลเป็นการชัั่วคราว ตั้งเเต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563

1 มิ.ย. 2563

งานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. 2562

4 เม.ย. 2563

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าไทยเป็นการชั่วคราว

4 เม.ย. 2563

Official statement of the Office of the Prime Minister regarding declaration of an emergency situation in Thailand (unofficial translation)

28 มี.ค. 2563

เเถลงการณ์นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 เเละกรณีฝุ่น PM 2.5

29 ม.ค. 2563

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

3 ธ.ค. 2562

การเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การทำประกันสุขภาพสำหรับคนต่างด้าวซึ่งขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant O-A)

31 ต.ค. 2562

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

25 ต.ค. 2562

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2562

25 ต.ค. 2562