ข่าวเด่น

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564

1 ธ.ค. 2564

การเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่ 1 พ.ย. 2564

10 พ.ย. 2564

มรดกชาติ เพื่อประชาราษฏร์

12 ต.ค. 2564

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

12 ต.ค. 2564

โครงการ Thailand Sandbox

6 ต.ค. 2564

การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการกักตัวเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

6 ต.ค. 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย

6 ต.ค. 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาทำการฝ่ายกงสุล

6 ต.ค. 2564

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง Clerk

6 ต.ค. 2564