ข่าวเด่น

เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับภาครัฐและภาคเอกชนแอฟริกาใต้ที่เมืองเคปทาวน์

22 ก.พ. 2567

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และการแข่งขันสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

23 ม.ค. 2567

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับผู้นำเข้าสินค้าไทยในแอฟริกาใต้

23 ม.ค. 2567

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแอฟริกาใต้

23 ม.ค. 2567

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเลโซโท

23 ม.ค. 2567

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

5 ธ.ค. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

4 ธ.ค. 2566

สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมยินดีที่สงกรานต์ได้รับการขึ้นบัญชีรายชื่อตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งมวลมนุษยชาติ

6 ธ.ค. 2566

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลกประจำปี 2566

27 พ.ย. 2566