ข่าวเด่น

Embassy Connect สถานทูตไทย เพื่อนคู่ใจต่างแดน

23 ม.ค. 2564

ThailandPlus Application

22 ม.ค. 2564

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระประชวร ฉบับที่ 2

22 ม.ค. 2564

ประกาศรับสมัครนักการทูตปฏิบัติการ 2564

18 ม.ค. 2564

ขอเรียนเชิญพี่น้องชาวไทยในแอฟริกาใต้และเขตอาณาทุกท่านลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงมีพระพลานามัย แข็งแรง สมบูรณ์ และหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

14 ม.ค. 2564

ThailandPlus Application

7 ม.ค. 2564

การขยายเวลาพำนักในประเทศไทยสำหรับคนชาติ 56 ประเทศ/ดินแดน โดยได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา

6 ม.ค. 2564

Updated Visa Application Process

6 ม.ค. 2564

สวัสดีปีใหม่ 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย

31 ธ.ค. 2563