ข่าวเด่น

EP5 คนไทยในแอฟริกาใต้

2 ส.ค. 2564

ประกาศผลการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา ออกแบบ ควบคุมงาน การซ่อมแซมสถานเอกอัครราชทูต ณ​ กรุงพริทอเรีย

28 ก.ค. 2564

EP4 คนไทยในแอฟริกาใต้ | Thais in South Africa

12 ก.ค. 2564

แนวทางการขอ CoE

2 ก.ค. 2564

สารจากอุปทูตถึงชาวไทยในแอฟริกาใต้และเขตอาณา

27 มิ.ย. 2564

EP3 คนไทยในแอฟริกาใต้ | Thais in South Africa

25 มิ.ย. 2564

"น้องสิทธิ" ตอบคำถามทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิแรงงานไทยในต่างประเทศ

25 มิ.ย. 2564

ประกาศราคากลางการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานเอกอัครราชทูตฯ

24 มิ.ย. 2564

ประกาศปิดทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ ชั่วคราว

21 มิ.ย. 2564