ข่าวเด่น

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมอาหารไทยเพื่อสุขภาพในนครโจฮันเนสเบิร์ก

19 ก.ย. 2566

เอกอัครราชทูตฯ ต้อนรับคณะกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา และภาคเอกชนไทยในการเยือนแอฟริกาใต้

19 ก.ย. 2566

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วม BRICS Plus Dialogue ณ นครโจฮันเนสเบิร์ก แอฟริกาใต้

1 ก.ย. 2566

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานการประชุม ASEAN Pretoria Committee ครั้งที่ 1

1 ส.ค. 2566

เอกอัครราชทูตฯ ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนามิเบีย

29 ก.ค. 2566

ทูตไทยนำทัพนักธุรกิจไทยบุกตลาดแอฟริกาใต้

23 มิ.ย. 2566

Thailand at Africa's Big 7 show

8 มิ.ย. 2566

การเสนอชื่อสำหรับรางวัลการทูตสาธารณะ

10 พ.ค. 2566

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2566

5 พ.ค. 2566