ข่าวเด่น

ทูตไทยจับมือทูตอาเซียนสำรวจตลาดรัฐ KwaZulu-Natal (KZN)

12 ก.ย. 2565

เอกอัครราชทูตยื่นพระราชสาส์นตตราตั้งต่อประธานาธิบดีบอตสวานา

12 ก.ย. 2565

เอกอัครราชทูตยื่นพระราชสาส์นตราตั้งและพระราชสาส์นถอนต่อประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

11 ส.ค. 2565

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

11 ส.ค. 2565

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

29 ก.ค. 2565

มาตรการการเข้าประเทศไทยตั้งแต่ 1 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป

4 ก.ค. 2565

สถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยร่วมงาน HOSTEX 2022

29 มิ.ย. 2565

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย จะเข้าร่วมงาน HOSTEX 2022

23 มิ.ย. 2565

เอกอัครราชทูตนำทีมประเทศไทยเยี่ยมโรงงานบริษัท Thai Summit Autoparts South Africa

23 มิ.ย. 2565