ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ

20 พ.ย. 2557

นโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศของ อฟต.

20 พ.ย. 2557

ความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำต่อนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของแอฟริกาใต้

20 พ.ย. 2557

สรุปผลการเข้าร่วมประชุม G20 ของประธานาธิบดีแอฟริกา (15-16 พ.ย. 2557)

12 ก.ย. 2557

South African Reserve Bank รายงานสภาวะทางการเงินของแอฟริกาใต้ในไตรมาสที่ 2 / 2557

12 ก.ย. 2557

Morgan Stanley ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของแอฟริกาใต้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557

10 มี.ค. 2557

มาตรการกระตุ้นและสิ่งจูงใจในการลงทุนทำธุรกิจในแอฟริกาใต้

10 มี.ค. 2557

SWOT แอฟริกาใต้

10 มี.ค. 2557

Important Economic Agencies

10 มี.ค. 2557

สถิติการค้าระหว่างประเทศไทยกับแอฟริกาใต้