บริการด้านกงสุล

บริการกงสุลสัญจร ณ เมืองเคปทาวน์

2 ส.ค. 2565

การเปลี่ยนแปลงช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน (กรณีสูญหายหรือชำรุด) และการรับรองเอกสารนิติกรณ์

12 ก.ค. 2565

ขยายเวลาการให้บริการกงสุลสัญจร ณ กรุงอันตานานาริโว มาดากัสการ์

10 ก.ค. 2565

บริการกงสุลสัญจร ณ กรุงอันตานานาริโว มาดากัสการ์

7 ก.ค. 2565