ประกาศ

บริการกงสุลสัญจร ณ เมืองเคปทาวน์

2 ส.ค. 2565

การเปลี่ยนแปลงช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน (กรณีสูญหายหรือชำรุด) และการรับรองเอกสารนิติกรณ์

12 ก.ค. 2565

ขยายเวลาการให้บริการกงสุลสัญจร ณ กรุงอันตานานาริโว มาดากัสการ์

10 ก.ค. 2565

บริการกงสุลสัญจร ณ กรุงอันตานานาริโว มาดากัสการ์

7 ก.ค. 2565

ประกาศขายทอดตลาดสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพริทอเรีย

28 มี.ค. 2562

Invitation to Bidding for Organising Thai Festival Event 2018 in Cape Town

4 ก.ย. 2561

ANNOUNCEMENT INVITATION TO BID FOR CONTRACT TO PROCURE EMBASSY CAR

3 พ.ค. 2561