การเปลี่ยนแปลงช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน (กรณีสูญหายหรือชำรุด) และการรับรองเอกสารนิติกรณ์

การเปลี่ยนแปลงช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน (กรณีสูญหายหรือชำรุด) และการรับรองเอกสารนิติกรณ์

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ก.ค. 2565

| 1,593 view

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน (กรณีสูญหายหรือชำรุด) และการรับรองเอกสารนิติกรณ์ โดยจะต้องชำระทางการโอนค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีสถานเอกอัครราชทูตฯ เท่านั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่รับค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป 

รายละเอียดการชำระค่าเนียมสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารด้านล่างนี้ 

เอกสารประกอบ

ประกาศ_การเปลี่ยนแปลงช่องทางการชำระค่าธร.pdf