ThailandPlus Application

ThailandPlus Application

22 ม.ค. 2564

127 view
เรียนพี่น้องชาวไทยทุกท่านทราบก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย ขอให้ทุกท่านที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทยและได้รับ CoE แล้ว โปรดลงทะเบียน Thailand Plus Application เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ท่านสามารถศึกษาประโยชน์ของ Application ได้ในวิดีโอตามลิ้งค์นี้